Search

Current filters:


Discover

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Thành Huân;  Advisor : Trần Xuân Thái; Nguyễn Đức Toàn (2018)

  • Tổng quan về tiện vật liệu cứng có gia nhiệt bằng laser. Cơ sở lý thuyết tiện vật liệu cứng có gia nhiệt bằng laser. Phương pháp nghiên cứu, mô hình, trang thiết bị và vật liệu thực nghiệm tiện thép hợp kim 9XC sau tôi có gia nhiệt bằng laser. Nghiên cứu thực nghiệm tiện thép hợp kim 9XC sau tôi có gia nhiệt bằng laser.