Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tiến Dũng;  Advisor : Võ Văn Hường (2018)

  • Nêu xu thế phát triển đoàn xe, vấn đề mất ổn định chuyển động; tình hình nghiên cứu của thế giới và Việt Nam về ổn định quỹ đạo chuyển động; các chỉ tiêu, thông số đánh giá mất ổn định quỹ đạo chuyển động. Mô hình động lực học đoàn xe sơ mi rơ moóc nghiên cứu chuyển làn đường. Khảo sát ổn định quỹ đạo đoàn xe khi chuyển làn đường. Nghiên cứu thực nghiệm.