Search

Current filters:


Discover

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Khánh Tùng;  Advisor : Phạm Hữu Tuyến; Phạm Văn Thể (2018)

  • Tổng quan về nhiên liệu sinh học, nhiên liệu cồn ethanol và xăng sinh học, các nghiên cứu sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ cồn ethanol lớn trên động cơ xăng. Quá trình cháy của động cơ xăng khi sử dụng xăng sinh học, lý thuyết mô phỏng động cơ xăng khi sử dụng xăng sinh học,... Mô phỏng động cơ phun xăng điện tử khi sử dụng xăng sinh học có tỷ lện cồn ethanol tới 100%. Nghiên cứu th...