Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ chế biến sâu tinh quặng đồng sunfua
Authors: Trần Thị Thu Hà
Advisor: Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Quặng đồng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nguyên liệu đồng, các công nghệ tinh chế CuSO4 từ quặng, công nghệ chiết (Solvent extraction), quá trình cô đặc. Kết quả nghiên cứu, phân tích thành phần cấu trúc của mẫu quặng bằng phương pháp XRD; phân tích hàm lượng các nguyên tố trong mẫu quặng bằng phương pháp XRF; quá trình hòa tách; quá trình giải chiết;...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Hóa học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4795
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

75

VIEWS & DOWNLOAD

43

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297158.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297158-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 217,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.