Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá ảnh hưởng của nguồn thủy điện nhỏ đến chất lượng điện năng của lưới điện khu vực
Authors: Nguyễn Hữu Luyến
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Điện năng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lưới điện, nguồn điện phân tán, chất lượng điện năng và tổn thất điện năng. Giới thiệu về phần mềm tính toán. Giới thiệu về nguồn, lưới điện tỉnh Lào Cai. Ứng dụng phần mềm tính toán để xem xét ảnh hưởng của dự án thủy điện Nậm Củn tỉnh Lào Cai.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật điện - Hệ thống điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4811
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

74

VIEWS & DOWNLOAD

41

Files in This Item:
Thumbnail
  • 297978.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.