Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá tiềm năng và khả năng sử dụng năng lượng sinh khối để phát điện ở tỉnh Nghệ An và trang trại bò sữa TH Milk thuộc Tập đoàn TH
Authors: Nguyễn Hữu Hiếu
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Năng lượng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về năng lượng sinh khối. Đánh giá tiềm năng năng lượng sinh khối của tỉnh Nghệ An. Sử dụng phần mềm retscreen để đánh giá khả năng sử dụng năng lượng sinh khối để phát điện của trang trại bò sữa TH Milk thuộc tập đoàn TH.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4812
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3100007.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.