Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình chiết tách đồng trong quá trình tái chế đồng từ bùn thải nhà máy sản xuất mạch in (PCB)
Authors: Nguyễn Văn Vinh
Advisor: Huỳnh Đăng Chính
Mai Thanh Tùng
Keywords: Đồng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan chất thải bản mạch in PCB, các công nghệ thu đồng từ bùn thải, công nghệ SX/EW, mô hình tính toán hệ thống hòa tách - tinh chiết đồng. Thực nghiệm. Nêu kết quả nghiên cứu thí nghiệm, tính toán thiết kế hệ thống hòa tách - chiết tách đồng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4816
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

58

VIEWS & DOWNLOAD

54

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297401 - bìa.pdf
    Restricted Access
  • Size : 75,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297401.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297401-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.