Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chuyển đổi quy mô từ phòng thí nghiệm lên quy mô công nghiệp cho hệ thống thiết bị xử lý nước thải ứng dụng công nghệ oxy hóa tiên tiến
Authors: Nguyễn Thị Yến Hòa
Advisor: Tạ Hồng Đức
Keywords: Xử lí nước thải
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nước thải dệt nhuộm, các phương pháp xử lý nước thải cơ bản. Động học phản ứng đồng thể bậc một, bài toán cân bằng chất cho quá trình khuấy lý tưởng liên tục đẳng nhiệt, các đại lượng liên quan tới quá trình khuấy trộn. Kết quả quá trình oxy hóa methylene blue dưới tác động của H2O2/UV, xử lý số liệu thực nghiệm và tính toán chuyển quy mô.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4821
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

133

VIEWS & DOWNLOAD

47

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297450.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297450-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 77,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.