Ts-Cơ khí (97)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 97

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Minh;  Advisor : Bùi Quốc Khánh; Nguyễn Văn Liễn (2008)

 • Khái quát chung về hệ truyền động tốc độ cao cho tải máy bơm và quạt gió. Đặc tính cơ bản của động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp. Hệ truyền động điều kiển tần số động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp bằng điều khiển vector. Xây dựng cấu trúc hệ truyền động biến tần động cơ đồng bộ....

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Trần Ngọc Tiến;  Advisor : Nguyễn Hồng Thái; Trịnh Đồng Tính (2020)

 • Tổng quan về quạt thổi rôto không tiếp xúc kiểu roots; nghiên cứu tổng hợp biên dạng mới thiết kế rôto của quạt thổi không tiếp xúc; tối ưu kích thước thiết kế của quạt thổi theo lưu lượng cho trước; ảnh hưởng của khe hở đến tổn thất lưu lượng, tụt áp suất của quạt và thực nghiệm kiểm chứng.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Trung Thiên;  Advisor : Trần Thị Thanh Hải; Phạm Minh Hải (2020)

 • Tổng quan về bôi trơn thủy động của ổ có dạng đầu to thanh truyền; cơ sở lý thuyết bôi trơn thủy động ổ đầu to thanh truyền và mô phỏng số nhiệt độ màng dầu ổ đầu to thanh truyền trong thiết bị thực nghiệm; phương pháp nghiên cứu và hệ thống thiết bị thực nghiệm; kết quả nghiên cứu.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Chu Bình Minh;  Advisor : Hà Bình Minh; Phan Xuân Thành (2019)

 • Kiến thức chuẩn bị; Bài toán rút gọn mô hình cho hệ tuyến tính ổn định đối xứng; Bài toán rút gọn mô hình cho hệ tuyến tính ổn định; Bài toán rút gọn mô hình cho hệ tuyến tính tại lân cận một vài tần số.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đậu Chí Dũng;  Advisor : Trương Hoành Sơn; Trần Xuân Việt (2019)

 • Tổng quan về gia công bề mặt 3D; Mô hình hóa quá trình gia công phay CNC bề mặt 3D bằng dao phay ngón đầu cầu; Nghiên cứu thực hiện kiểm chứng tính chính xác của mô hình; Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng phương trình quan hệ giữa các thông số công nghệ và thông số hình học bề mặt gia công với lực cắt, sai số hình học và bề nhám mặt

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Thanh Lưu;  Advisor : Vũ Huy Lân; Hà Xuân Hùng (2019)

 • Tổng quan tổng quan về nghiên cứu thuốc hàn thiêu kết, quy trình công nghệ sản xuất thuốc hàn thiêu kết và phương pháp nghiên cứu, kết quả thực nghiệm và bàn luận, xác định thành phần tối ưu mẻ liệu thuốc hàn thiêu kết hệ bazơ trung bình

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Trương Công Giang;  Advisor : Nguyễn Hồng Thái; Trịnh Đồng Tính (2020)

 • Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về bơm thủy lực thể tích bánh răng xyclôít ăn khớp trong; Nghiên cứu xác định các điều kiện hình thành cặp biên dạng rôto theo các tham số thiết kế đặc trưng; Tối ưu các tham số thiết kế đặc trưng theo lưu lượng; Thí nghiệm kiểm chứng và xây dựng đường đặc tính của bơm hypôgerôto

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Khánh Dư;  Advisor : Nguyễn Anh Tuấn; Phạm Văn Hùng (2007)

 • Tổng quan về công nghệ mạ xoa. Ảnh hướng của các thông số công nghệ đến lớp mạ xoa đồng và niken. Nghiên cứu thực nghiệm tính năng ma sát lớp mạ xoa đồng và niken.