Ts-Cơ khí (93)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 93

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Chu Bình Minh;  Advisor : Hà Bình Minh; Phan Xuân Thành (2019)

 • Kiến thức chuẩn bị; Bài toán rút gọn mô hình cho hệ tuyến tính ổn định đối xứng; Bài toán rút gọn mô hình cho hệ tuyến tính ổn định; Bài toán rút gọn mô hình cho hệ tuyến tính tại lân cận một vài tần số.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đậu Chí Dũng;  Advisor : Trương Hoành Sơn; Trần Xuân Việt (2019)

 • Tổng quan về gia công bề mặt 3D; Mô hình hóa quá trình gia công phay CNC bề mặt 3D bằng dao phay ngón đầu cầu; Nghiên cứu thực hiện kiểm chứng tính chính xác của mô hình; Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng phương trình quan hệ giữa các thông số công nghệ và thông số hình học bề mặt gia công với lực cắt, sai số hình học và bề nhám mặt

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Thanh Lưu;  Advisor : Vũ Huy Lân; Hà Xuân Hùng (2019)

 • Tổng quan tổng quan về nghiên cứu thuốc hàn thiêu kết, quy trình công nghệ sản xuất thuốc hàn thiêu kết và phương pháp nghiên cứu, kết quả thực nghiệm và bàn luận, xác định thành phần tối ưu mẻ liệu thuốc hàn thiêu kết hệ bazơ trung bình

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Trương Công Giang;  Advisor : Nguyễn Hồng Thái; Trịnh Đồng Tính (2020)

 • Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về bơm thủy lực thể tích bánh răng xyclôít ăn khớp trong; Nghiên cứu xác định các điều kiện hình thành cặp biên dạng rôto theo các tham số thiết kế đặc trưng; Tối ưu các tham số thiết kế đặc trưng theo lưu lượng; Thí nghiệm kiểm chứng và xây dựng đường đặc tính của bơm hypôgerôto

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Khánh Dư;  Advisor : Nguyễn Anh Tuấn; Phạm Văn Hùng (2007)

 • Tổng quan về công nghệ mạ xoa. Ảnh hướng của các thông số công nghệ đến lớp mạ xoa đồng và niken. Nghiên cứu thực nghiệm tính năng ma sát lớp mạ xoa đồng và niken.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Duy Trung;  Advisor : Phạm Đắp; Nguyễn Xuân Toàn (2006)

 • Tổng quan lý thuyết động lực học máy công cụ. Các yêu cầu, tiêu chuẩn, sơ đồ kết cấu cụm trục chính và khảo nghiệm cân bằng động trục chính . Tính toán động lực học cụm trục chính và thân máy tiện T18A dưới ảnh hưởng của một số thông số thay đổi bằng phần mềm. Các kết quả đo dao động riêng và cưỡng bức cụm trục chính máy tiện

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Xuân Thành;  Advisor : Phạm Văn Thể; Lê Anh Tuấn (2012)

 • Trình bày các vấn đề chung. Lý thuyết về sự hình thành và cơ sở tính toán phát thải độc hại động cơ diesel. Tính toán, thiết kế và chế tạo hệ thống luân hồi khí thải và lắp lọc bụi khói cho động cơ diesel tăng áp. Thực nghiệm và đánh giá.