Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Phương Giang;  Advisor : Bành Tiến Long; Trần Thế Lục (2008)

 • Tổng quan về mài; Cơ sở kỹ thuật của quá trình sản xuất đá mài; Nghiên cứu ảnh hưởng của Chế độ cắt : Đến chất lượng của bề mặt khi mài tròn ngoài bằng đá mài cao tốc chế tạo tại Việt nam; Đến lực cắt khi mài tròn ngoài và mài phẳng bằng đá mài cao tốc; Đến rung động khi mài phẳng và quan hệ giữa rung động và chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài bằng đá...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Bổng;  Advisor : Trần Xuân Việt (2008)

 • Tổng quan về tối ưu hóa chế độ cắt và việc sử dụng máy tiện. Xây dựng mô hình của bài toán tối ưu hóa chế độ cắt khi tiện trên máy CNC. Trình bày cơ sở lý thuyết về quá trình cắt gọt và mối quan hệ giữa các yếu tố của chế độ cắt với lực cắt, tuổi bền dao, độ nhám bề mặt khi gia công trên máy tiện CNC. Thực nghiệm về đo lực cắt, xây dựng công thức, xác định&#x...

 • Thesis


 • Authors : Vũ Toàn Thắng;  Advisor : Nguyễn Tiến Thọ; Nguyễn Thị Ngọc Lân (2005)

 • Nghiên cứu lý thuyết của phương pháp đo sai lệch độ tròn trong hệ toạ độ cực: Phương pháp tính sai lệch độ tròn, bộ cạnh tù bộ số liệu đo, phân tích ảnh hưởng của độ lệch tâm đo gá đặt chi tiết đến kết quả đo từ đó tìm giải pháp loại bỏ độ lệch tam ra khỏi kết quả đo. Xây dựng mô hình thực nghiệm máy đo sai lệch độ tròn. Phương hướng hoàn thiện thiết kế, khả năng chế tạo...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Mãn;  Advisor : Bành Tiễn Long; Nguyễn Doãn Ý (2005)

 • Nghiên cứu độ tin cậy trên cơ sở mòn của chi tiết máy, máy, thiết bị và của séc măng, sơ mi của động cơ diezel. Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn của mẫu vật liệu séc măng và sơ mi của động cơ diezel D165-SCTN và S1100-JĐTQ trong điều kiện sử dụng tại hiện trường.

 • Thesis


 • Authors : Lưu Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Trọng Bình; Nguyễn Viết Tiếp (2004)

 • Nghiên cứu quá trình cắt gọt khi tiện. Khả năng cắt gọt của dao tiện khi dùng lượng chạy dao lớn. Các hệ thống đo và phương pháp thực nghiệm sử dụng cho nghiên cứu về đặc trưng quá trình tạo phôi, nhiệt cắt và lực cắt. Đặc trưng của quá trình tạo phôi khi cắt gọt dùng kiểu dao tiện LCDL. Đặc trưng nhiệt cắt và lực cắt khi tiện năng suất cao dùng LCDL, ứng dụng công nghệ tiện năng ...