Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Triệu Quốc Lộc; Nguyễn Văn Khang (2012)

 • Trình bày ảnh hưởng của rung động đến cơ thể người. Ảnh hưởng của vị trí lắp đặt bộ TCĐL đến tính chất dao động của hệ dao động nhiều bậc tự do. Các nghiên cứu thực nghiệm ở trong phòng thí nghiệm về ảnh hưởng của bộ TCĐL đối với tính chất của hệ dao động. Áp dụng lý thuyết bộ TCĐL vào công nghệ giảm rung trong bảo hộ lao động.

 • Thesis


 • Authors : Đặng Hồng Hải;  Advisor : Bùi Quốc Khánh (2012)

 • Trình bày về tổng quan. Cấu trúc mạch lực và chuyển mạch. Điều khiển vectơ không gian cho biến tần ma trận trực tiếp 3 pha 4 nhánh trong bộ nguồn biến đổi tần số. Thiết kế điều khiển cho bộ nguồn biến đổi tần số. Xây dựng bộ nguồn biến đổi tần số 50/60Hz ứng dụng.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Anh Tuấn;  Advisor : Phan Bùi Khôi; Trần Văn Địch (2014)

 • Luận án nghiên cứu về động học robot có cấu trúc nối tiếp chuỗi hở, mạch vòng, song song ; sai số trong robot công nghiệp. Phương pháp xây dựng mô hình sai số, khảo sát ảnh hưởng của sai số hoặc tìm giá trị sai số trong khâu, khớp trung gian khi xác định được sai lệch vị trí và hướng của khâu cuối. Công cụ và giải thuật di truyền trong giải bài toán tối ưu nhiều nghiệm

 • Thesis


 • Authors : Lê Quang Trà;  Advisor : Nguyễn Văn Vinh; Nguyễn Linh Giang (2017)

 • Luận án nghiên cứu một số phương pháp trong hệ thống đo sử dụng ánh sáng cấu trúc, đo biên dạng ngoài 3D và xây dựng mô hình thiết bị đo sử dụng phương pháp mã hóa Gray kết hợp với dịch pha để thu nhận thông tin từ bề mặt chi tiết cơ khí từ đó chế tạo và tích hợp được một thiết bị đo quét biên dạng của chi tiết có kích thước đối xứng 2D.