Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Phương Giang;  Advisor : Bành Tiến Long; Trần Thế Lục (2008)

  • Tổng quan về mài; Cơ sở kỹ thuật của quá trình sản xuất đá mài; Nghiên cứu ảnh hưởng của Chế độ cắt : Đến chất lượng của bề mặt khi mài tròn ngoài bằng đá mài cao tốc chế tạo tại Việt nam; Đến lực cắt khi mài tròn ngoài và mài phẳng bằng đá mài cao tốc; Đến rung động khi mài phẳng và quan hệ giữa rung động và chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài bằng đá...