Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Hải Lê;  Advisor : Trần Đức Trung (2011)

  • Tổng quan các phương pháp giảm dao động có hại của kết cấu. Tối ưu tần số riêng của kết cấu dựa trên nguyên lý cực đại pontryagin. Điều khiển chủ động kết cấu dựa trên lý thuyết mở và đại số gia tử.