Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Bùi Thanh Lâm;  Advisor : Lê Minh Quý (2018)

  • Giới thiệu về tấm và ống nanô có cấu trúc lục giác. Tính toán giao động của tấm và ống nanô sử dụng mô hình phần tử hữu hạn nguyên tử. Dao động tự do của ống nanô.