Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Chu Bình Minh;  Advisor : Hà Bình Minh; Phan Xuân Thành (2019)

  • Kiến thức chuẩn bị; Bài toán rút gọn mô hình cho hệ tuyến tính ổn định đối xứng; Bài toán rút gọn mô hình cho hệ tuyến tính ổn định; Bài toán rút gọn mô hình cho hệ tuyến tính tại lân cận một vài tần số.