Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phùng Xuân Lan;  Advisor : Trần Văn Địch; Hoàng Vĩnh Sinh (2017)

  • Tổng quan về thiết kế quy trình công nghệ có sự trợ giúp của máy tính. Phương pháp nhận dạng đối tượng gia công. Phương pháp lựa chọn trang bị công nghệ và thứ tự nguyên công. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ thiết kế quy trình công nghệ. Xây dựng phần mềm BKCAPP để thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tết trên máy phay CNC