Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Triệu Quốc Lộc; Nguyễn Văn Khang (2012)

 • Trình bày ảnh hưởng của rung động đến cơ thể người. Ảnh hưởng của vị trí lắp đặt bộ TCĐL đến tính chất dao động của hệ dao động nhiều bậc tự do. Các nghiên cứu thực nghiệm ở trong phòng thí nghiệm về ảnh hưởng của bộ TCĐL đối với tính chất của hệ dao động. Áp dụng lý thuyết bộ TCĐL vào công nghệ giảm rung trong bảo hộ lao động.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Quốc Hiến;  Advisor : Trần Ích Thịnh; Nguyễn Mạnh Cường (2017)

 • Tổng quan dao động tự do của vỏ trụ, vỏ trụ bậc composite không và có chứa chất lỏng; dao động tự do của vỏ nón, vỏ nón-trụ, nón-trụ-nón, nón-nón-nón composite không và có chứa chất lỏng,...Nghiên cứu dao động tự do của kết cấu vỏ trụ bậc composite chứa không chứa chất lỏng. Nghiên cứu dao động tự do của kết cấu vỏ tròn xoay nón-trụ, nón-trụ-nón và nón-nón-nón composite chứa và không chứa chất lỏng. Nghiê...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Vân Hương;  Advisor : Nguyễn Phong Điền (2016)

 • Tổng quan về dao động uốn của dầm ứng suất trước. Tần số riêng và dạng dao động riêng của dầm ứng suất trước. Dao động uốn của dầm giản đơn, liên tục có ứng suất trước dưới tác dụng của vật thể di động. Dao động uốn của dầm ứng suất trước có vết nứt.

 • -


 • Authors : Bùi Thanh Lâm;  Advisor : Lê Minh Quý (2018)

 • Giới thiệu về tấm và ống nanô có cấu trúc lục giác. Tính toán giao động của tấm và ống nanô sử dụng mô hình phần tử hữu hạn nguyên tử. Dao động tự do của ống nanô.

 • Thesis


 • Authors : Trần Ngọc An;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2014)

 • Tổng quan vè cầu hệ dây và gió, các phương pháp tính và nâng cao vận tốc flutter tới hạn. Nhận dạng tác dụng của gió và mô hình dao động flutter của dầm chủ trong kết cấu cầu hệ dây. Tính toán ổn định của flutter của dầm chủ cầu treo theo mô hình mặt cắt hai bậc tự do bằng phương pháp ước lặp. Điều khiển thu động dao động flutter của dầu chủ cầu treo bằng phương pháp cơ học, ...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Sơn;  Advisor : Hoàng Thị Bích Ngọc; Đinh Văn Phong (2015)

 • Cơ sở lý thuyết tính toán số lực khí động. Thực nghiệm kiểm chứng chương trình tính lực khí động và một số ứng dụng. Bài toán biến dạng đàn hồi cánh với mô hình 3D suy biến. Bài toán khí động cánh 3D xét đến hiệu ứng đàn hồi.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trọng Du;  Advisor : Nguyễn Phong Điền (2015)

 • Giới thiệu chung về chẩn đoán kỹ thuật, chẩn đoán kỹ thuật dao động cho hộp số bánh răng. Phân tích các đặc rưng dao động của hộp số bánh răng. Phân tích wavelet và ứng dụng trong chẩn đoán dao động. Nêu phương pháp trung bình hóa tín hiệu đồng bộ cải tiến. Xây dựng chương trình xử lý tín hiệu số đa năng, mô hình thí nghiệm, chẩn đoán hư hỏng trục, hư hỏng bánh răng,...