Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Lê Thị Bích Nam;  Advisor : Nguyễn Mạnh Cường; Trần Ích Thịnh (2018)

  • Tổng quan tình hình nghiên cứu kết cấu vỏ composite đối xứng trục trên thế giới và tại Việt Nam, về phương pháp phần tử liên tục. Nghiên cứu dao động của các kết cấu vỏ composite đối xứng trục phức tạp dạng bậc, có gân gia cường và vỏ ghép nối trụ-vành-nón. Nghiên cứu dao động của các kết cấu vỏ composite liên hợp và dạng bậc được bao quanh bởi nền đàn hồi thuần nhất và không thuần nhất.&#x...