Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Anh Tuấn;  Advisor : Phan Bùi Khôi; Trần Văn Địch (2014)

 • Luận án nghiên cứu về động học robot có cấu trúc nối tiếp chuỗi hở, mạch vòng, song song ; sai số trong robot công nghiệp. Phương pháp xây dựng mô hình sai số, khảo sát ảnh hưởng của sai số hoặc tìm giá trị sai số trong khâu, khớp trung gian khi xác định được sai lệch vị trí và hướng của khâu cuối. Công cụ và giải thuật di truyền trong giải bài toán tối ưu nhiều nghiệm

 • Thesis


 • Authors : Lê Quang Trà;  Advisor : Nguyễn Văn Vinh; Nguyễn Linh Giang (2017)

 • Luận án nghiên cứu một số phương pháp trong hệ thống đo sử dụng ánh sáng cấu trúc, đo biên dạng ngoài 3D và xây dựng mô hình thiết bị đo sử dụng phương pháp mã hóa Gray kết hợp với dịch pha để thu nhận thông tin từ bề mặt chi tiết cơ khí từ đó chế tạo và tích hợp được một thiết bị đo quét biên dạng của chi tiết có kích thước đối xứng 2D.

 • Thesis


 • Authors : Tạ Thị Thúy Hương;  Advisor : Vũ Toàn Thắng; Nguyễn Cảnh Quang (2016)

 • Tổng quan về phép đo độ tròn. Đảm bảo độ chính xác định tâm của phép đo độ tròn bằng ổ khí quay. Nâng cao độ chính xác phép đo độ tròn bằng phương pháp kết hợp nhiều đầu đo.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Hoa;  Advisor : Nguyễn Đức Toàn (2017)

 • Cơ sở vật lý quá trình tạo phôi khi phay cao tốc. Động lực học quá trình phay cao tốc. Nghiên cứu thực nghiệm quá trình tạo phôi khi phay cao tốc hợp kim nhôm A6061. Nghiên cứu mô phỏng và kiểm chứng quá trình tạo phôi khi phay cao tốc hợp kim nhôm A6061.