Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Linh;  Advisor : Trần Văn Địch (2015)

 • Tổng quan về phương pháp mài tròn ngoài và tối ưu hóa khi mài tròn ngoài thép hợp kim. Cơ sở lý thuyết về mối quan hệ của một số đại lượng trong quá trình mài tròn ngoài. Nghiên cứu thực nghiệm. Xây dựng một số mô hình toán học khi mài tròn ngoài thép hợp kim. Tối ưu hóa đa mục tiêu quá trình mài tròn ngoài thép hợp kim.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Huy Ninh; Trần Văn Địch (2015)

 • Tổng quan về gia công cao tốc. Các thông số đặc trưng khi phay cao tốc bằng dao phay ngón liền khối. Nghiên cứu thực nghiệm và xây dựng các mô hinh toán học quá trình phay cao tốc. Ứng dụng thuật toán tiến hóa để tối ưu hóa và tối ưu hóa quá trình phay cao tốc.

 • Thesis


 • Authors : Ngô Hữu Mạnh;  Advisor : Bùi Văn Hạnh; Nguyễn Thúc Hà (2015)

 • Trình bày lịch sử phát triển của công nghệ hàn PTA, đặc điểm của quá trình hàn PTA, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hàn. Phân tích thành phần và pha trộn bột hợp kim. Kết quả nghiên cứu cấu trúc kim loại mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt, sự hòa tan của các thành phần hợp kim,...