Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ổn định điện áp của lưới truyền tải điện
Authors: Đỗ Duy Tạo
Advisor: Trần Bách
Keywords: Điện áp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Các phương pháp phân tích ổn định trong lưới điện truyền tải. Nâng cao ổn định điện áp bằng phương pháp bù công suất phản kháng. Tính toán áp dụng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật điện - Hệ thống điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4843
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 297472.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.