Thông tin tài liệu


Title: Sàng lọc và phân tích đặc tính của enzyme thủy phân xylan bền nhiệt và hoạt động ở môi trường axit từ nấm mốc
Authors: Đào Kim Tuyến
Advisor: Vũ Nguyên Thành
Tô Kim Anh
Keywords: Enzym; Đặc tính; Nấm mốc
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về xylan, xylanase, nấm mốc chịu nhiệt, ứng dụng của xylanase. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu phân lập và sáng lọc chủng nấm mốc sinh enzyme thủy phân xylan, định tên bằng giải trình tự DNA, xác định PH hoạt động của xylanase từ các chủng thielavia sp,.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4845
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

74

VIEWS & DOWNLOAD

36

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297689-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 265,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297689.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.