Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu về giám sát và đánh giá mạng
Authors: Lê Gia Vĩnh
Advisor: Đặng Văn Chuyết
Keywords: Mạng máy tính; Giám sát; Chất lượng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về mạng máy tính, chất lượng của mạng. Các phương pháp giám sát và đánh giá mạng. Triển khai giám sát và đánh giá mạng tại Công ty IIG Vietnam
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4867
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297159-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 252,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297159.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,23 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.