Ts-Toán học (36)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36

 • 324598-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Loan;  Advisor : Lê Huy Tiễn; Vũ Thị Ngọc Hà (2021)

 • Trình bày về sự tồn tại và tính ổn định có điều kiện của nghiệm tuần hoàn đối với phương trình tiến hóa trung tính; nghiệm tuần hoàn của phương trình tiến hóa trung tính có trễ hữu hạn trong không gian hàm chấp nhận được; nghiệm tuần hoàn của phương trình tiến hóa trung tính có trễ vô hạn trong không gian hàm chấp nhận được.

 • 324590-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trịnh Xuân Yến;  Advisor : Vũ Thị Ngọc Hà; Đặng Đình Châu (2021)

 • Tổng quan về đa tạp tích phân chấp nhận được đối với phương trình đạo hàm riêng hàm trung tính; đa tạp bất biến chấp nhận được đối với phương trình đạo hàm riêng hàm trung tính trên nửa trục; đa tạp bất biến chấp nhận được đối với phương trình đạo hàm riêng hàm trung tính với trễ vô hạn.

 • 324530.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Huy Trường;  Advisor : Phan Thị Hà Dương; Vũ Thành Nam (2020)

 • Kiến thức cơ sở; Giấu tin mật trong ảnh một số dựa trên trường Galois sử dụng lý thuyết đồ thị otomat; Một cách tiếp cận otomat cho mẫu số chính xác; Kỹ thuật otomat cho bài to9án dãy con chung dài nhất; Mật mã dựa trên giấu tin mật và các phương pháp otomat cho mã hóa tìm kiếm.

 • 139958.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Quang Thủy;  Advisor : Lê Dũng Mưu; Nguyễn Thị Bạch Kim (2012)

 • Nghiên cứu các bài toán như qui hoạch lồi, quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu, bài toán tối ưu trên tập pareto, bài toán quy hoạch tích lồi và bài toán qui hoạch tuyến tính.

 • 277095.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thúy Hồng;  Advisor : Bùi Khởi Đàm; Tống Đình Quỳ (2015)

 • Nêu một số khái niệm: không gian xác suất, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất, quá trình ngẫu nhiên, xích markov,...Các công thức tính xác suất rủi ro. Áp dụng phương pháp mote-carlo tính xác suất rủi ro.

 • 277414.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trịnh Ngọc Hải;  Advisor : Lê Quang Thủy; Phạm Kỳ Anh (2019)

 • Giới thiệu một số khái niệm cơ bản, bài toán cấn bằng và mối liên hệ với các bài toán khác. Bài toán cân bằng với song hàm phân rã thành tổng hoặc hiệu các song hàm thành phần. Bài toán cân bằng 2 cấp. Nghiệm chung của họ hữu hạn bài toán cân bằng và bài toán điểm bất động.

 • 277167.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Thanh Sơn;  Advisor : Trần Xuân Tiếp; Cung Thế Anh (2015)

 • Giới thiệu một số kiến thức về các không gian hàm, tập hút lùi, một số kết quả thường dùng. Hệ besnard hai chiều không ôtônôm. Hệ phương trình động lực học thủy từ trường (MHD) hai chiều không ôtônôm. Hệ boussinesq với mật độ khối lượng thay đổi.