Ts-Toán học (38)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38

 • 324598-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Loan;  Advisor : Lê Huy Tiễn; Vũ Thị Ngọc Hà (2021)

 • Trình bày về sự tồn tại và tính ổn định có điều kiện của nghiệm tuần hoàn đối với phương trình tiến hóa trung tính; nghiệm tuần hoàn của phương trình tiến hóa trung tính có trễ hữu hạn trong không gian hàm chấp nhận được; nghiệm tuần hoàn của phương trình tiến hóa trung tính có trễ vô hạn trong không gian hàm chấp nhận được.

 • 324590-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trịnh Xuân Yến;  Advisor : Vũ Thị Ngọc Hà; Đặng Đình Châu (2021)

 • Tổng quan về đa tạp tích phân chấp nhận được đối với phương trình đạo hàm riêng hàm trung tính; đa tạp bất biến chấp nhận được đối với phương trình đạo hàm riêng hàm trung tính trên nửa trục; đa tạp bất biến chấp nhận được đối với phương trình đạo hàm riêng hàm trung tính với trễ vô hạn.

 • 324530.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Huy Trường;  Advisor : Phan Thị Hà Dương; Vũ Thành Nam (2020)

 • Kiến thức cơ sở; Giấu tin mật trong ảnh một số dựa trên trường Galois sử dụng lý thuyết đồ thị otomat; Một cách tiếp cận otomat cho mẫu số chính xác; Kỹ thuật otomat cho bài to9án dãy con chung dài nhất; Mật mã dựa trên giấu tin mật và các phương pháp otomat cho mã hóa tìm kiếm.

 • 139958.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Quang Thủy;  Advisor : Lê Dũng Mưu; Nguyễn Thị Bạch Kim (2012)

 • Nghiên cứu các bài toán như qui hoạch lồi, quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu, bài toán tối ưu trên tập pareto, bài toán quy hoạch tích lồi và bài toán qui hoạch tuyến tính.

 • 277095.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thúy Hồng;  Advisor : Bùi Khởi Đàm; Tống Đình Quỳ (2015)

 • Nêu một số khái niệm: không gian xác suất, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất, quá trình ngẫu nhiên, xích markov,...Các công thức tính xác suất rủi ro. Áp dụng phương pháp mote-carlo tính xác suất rủi ro.