Ts-Toán học (34)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 34 tài liệu

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Trịnh Xuân Yến;  Người hướng dẫn : Vũ Thị Ngọc Hà; Đặng Đình Châu (2021)

 • Tổng quan về đa tạp tích phân chấp nhận được đối với phương trình đạo hàm riêng hàm trung tính; đa tạp bất biến chấp nhận được đối với phương trình đạo hàm riêng hàm trung tính trên nửa trục; đa tạp bất biến chấp nhận được đối với phương trình đạo hàm riêng hàm trung tính với trễ vô hạn.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Huy Trường;  Người hướng dẫn : Phan Thị Hà Dương; Vũ Thành Nam (2020)

 • Kiến thức cơ sở; Giấu tin mật trong ảnh một số dựa trên trường Galois sử dụng lý thuyết đồ thị otomat; Một cách tiếp cận otomat cho mẫu số chính xác; Kỹ thuật otomat cho bài to9án dãy con chung dài nhất; Mật mã dựa trên giấu tin mật và các phương pháp otomat cho mã hóa tìm kiếm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Huyền;  Người hướng dẫn : Hồ Thuần; Phan Trung Huy (2007)

 • Tổng quan bài toán so mẫu. So mẫu chính xác, so mẫu xấp xỉ theo tiếp cận otomat mờ, so mẫu trên văn bản nén và mã hoá.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Lê Quang Thủy;  Người hướng dẫn : Lê Dũng Mưu; Nguyễn Thị Bạch Kim (2012)

 • Nghiên cứu các bài toán như qui hoạch lồi, quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu, bài toán tối ưu trên tập pareto, bài toán quy hoạch tích lồi và bài toán qui hoạch tuyến tính.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Trịnh Ngọc Hải;  Người hướng dẫn : Lê Quang Thủy; Phạm Kỳ Anh (2019)

 • Giới thiệu một số khái niệm cơ bản, bài toán cấn bằng và mối liên hệ với các bài toán khác. Bài toán cân bằng với song hàm phân rã thành tổng hoặc hiệu các song hàm thành phần. Bài toán cân bằng 2 cấp. Nghiệm chung của họ hữu hạn bài toán cân bằng và bài toán điểm bất động.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đặng Thanh Sơn;  Người hướng dẫn : Trần Xuân Tiếp; Cung Thế Anh (2015)

 • Giới thiệu một số kiến thức về các không gian hàm, tập hút lùi, một số kết quả thường dùng. Hệ besnard hai chiều không ôtônôm. Hệ phương trình động lực học thủy từ trường (MHD) hai chiều không ôtônôm. Hệ boussinesq với mật độ khối lượng thay đổi.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Hồng;  Người hướng dẫn : Bùi Khởi Đàm; Tống Đình Quỳ (2015)

 • Một số khái niệm cơ bản: không gian xác xuất, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất, quá trình ngẫu nhiên, xích markov,...Các công thức tính xác suất rủi ro. Áp dụng phương pháp monte-carlo tính xác suất rủi ro.