Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phí Thị Vân Anh;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo; Nguyễn Minh Khoa (2016)

  • Tổng quan phép biến đổi Fourier, Fourier cosine, Forier sine, phép biến đổi Hartley. Đa chập liên quan đến phép biến đổi Hart-ley, Fourier cosine & Forier sine. Phép biến đổi tích phân kiểu đa chập. Bất đẳng thức đối với đa chập.