Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Ngô Thị Hiền;  Advisor : Đỗ Long Vân; Nguyễn Thị Thanh Huyền (2018)

  • Trình bày các khái niệm, kí hiệu và kết quả cơ bản của lý thuyết mã, mã luân phiên, mã định biên. Nghiên cứu phát triển lớp mã luân phiên. Các tính chất đặc trưng, sự phân bậc và các thuật toán kiểm định đối với lớp mãy này. Giới thiệu mã cảm sinh, mã cảm sinh mạnh. Nghiên cứu phát triển lớp mã định biên và mã luân phiên.