Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đặng Thanh Sơn;  Advisor : Trần Xuân Tiếp; Cung Thế Anh (2015)

  • Giới thiệu một số kiến thức về các không gian hàm, tập hút lùi, một số kết quả thường dùng. Hệ besnard hai chiều không ôtônôm. Hệ phương trình động lực học thủy từ trường (MHD) hai chiều không ôtônôm. Hệ boussinesq với mật độ khối lượng thay đổi.