Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Văn Bằng;  Advisor : Nguyễn Thiệu Huy (2016)

  • Giới thiệu về nửa nhóm, một số khái niệm về ổn định mũ, nhị phân mũ của nửa nhóm. Nghiên cứu tính nhị phân mũ của nửa nhóm nghiệm phương trinh trung tính tuyến tính. Tính nhị phân mũ, tính dương của nửa nhóm nghiệm phương trình trung tính với quá khứ không ôtônôm. Nghiên cứu sự tồn tại đa tạp ổn định bất biến, đa tạp tâm, đa tạp không ổn định và tính hút của đa tạp không ổn định c...