Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng các dịch vụ tin sinh học trên nền tảng điện toán đám mây
Authors: Lê Quang Hiếu
Advisor: Nguyễn Hữu Đức
Doãn Trung Tùng
Keywords: Tin học; Dịch vụ
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tin sinh và điện toán đám mây. Dịch vụ, ứng dụng trong môi trường đa đám mây. Mô hình đề xuất chuyển dịch ứng dụng tin sinh trên môi trường đa đám mây
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành - Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4871
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297326-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 179,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297326.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,41 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.