Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống tư vấn trong chuẩn đoán bệnh nha khoa từ kho dữ liệu ảnh
Authors: Nguyễn Thanh Đức
Advisor: Phạm Văn Hải
Lê Hoàng Sơn
Keywords: Dữ liệu; Bệnh nha khoa; Phần mềm
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tập mờ, hàm mờ hóa, hệ suy diễn mờ, mạng nơ ron mờ, thuật toán phân cụm mờ. Thiết kế mô hình hệ tư vấn cho bài toán chuẩn đoán bệnh nha khoa. Kết quả thực nghiệm, mô tả dữ liệu thực nghiệm. Phần mềm hỗ trợ chuẩn đoán
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành - Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4874
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297361-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 129,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297361.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.