Thông tin tài liệu


Title: Hệ trợ giúp quyết định thông minh trên nền web cho lĩnh vực nông sản và nông nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn Xuân Thịnh
Advisor: Phạm Văn Hải
Keywords: Nông nghiệp; Công nghệ thông tin; Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ trợ giúp quyết định, đại số gia tử. Xây dựng mô hình trợ giúp quyết định tư vấn nông nghiệp nông sản. Phân tích thiết kế hệ thống. Cài đặt chương trình và kết quả thực nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành - Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4875
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297364-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 120,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297364.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.