Thông tin tài liệu


Title: Đối sánh độ tương đồng giữa hai văn bản
Authors: Phạm Văn Tú
Advisor: Lê Thanh Hương
Keywords: Văn bản; Quản lý; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu bài toán, các nghiên cứu và phương pháp so sánh độ tương đồng giữa hai văn bản. Phân tích các phương pháp sử dụng trong bài toán đối sánh tương đồng giữa hai văn bản. Cài đặt và thử nghiệm ứng dụng so sánh độ tương đồng giữa hai văn bản trong thực tế
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4877
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297403-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 102,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297403.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.