Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng giải thuật di truyền giải bài toán người du lịch
Authors: Nguyễn Minh Thúy
Advisor: Huỳnh Thị Thanh Bình
Keywords: Khách du lịch; Dữ liệu; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết đồ thị, tổng quan về giải thuật di truyền. Bài toán người du lịch. Giải thuật di truyền giải bài toán người du lịch. Nêu dữ liệu, môi trường, kết quả thực nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4884
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297482-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 180,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297482.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.