Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp mô hình hóa và đánh giá hiệu năng phần mềm - thử nghiệm áp dụng cho ứng dụng web
Authors: Nguyễn Thanh Phong
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phần mềm; Hiệu năng; Mô hình
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Đánh giá hiệu năng phần mềm. Đặc thù ứng dụng web và các quy trình khi thực hiện đánh giá hiệu năng một ứng dụng web. Áp dụng phương pháp đánh giá hiệu năng cho hệ thống quản lý cổng thông tin đào tạo tín chỉ trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4887
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297525-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 85,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297525.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.