Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Tập đoàn điện lực Việt Nam trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây
Authors: Phạm Trần Khánh
Advisor: Nguyễn Hữu Đức
Keywords: Khách hàng; Dịch vụ; Tin học
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về EVN và dịch vụ khách hàng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng EVN. Phân tích thiết kế. Định hướng mây hóa. Kết quả triển khai và đánh giá.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4891
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297579-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 103,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297579.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.