Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật, công cụ phân tích mạng xã hội và thử nghiệm ứng dụng trong phân tích số liệu viễn thông
Authors: Lê Sỹ Thông
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Internet; Kinh doanh; Ứng dụng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng xã hội. Phân tích mạng xã hội và ứng dụng trong phân tích số liệu trong kinh doanh. Ứng dụng thử nghiệm kỹ thuật phân tích mạng xã hội trong xử lý phân tích số liệu bài toán kinh doanh viễn thông
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4899
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

86

VIEWS & DOWNLOAD

157

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297901-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 129,89 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297901.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.