Thông tin tài liệu


Title: Mô hình định tính dựa trên các giá trị ứng dụng trong lượng giá dự án phần mềm
Authors: Nguyễn Thị Phúc
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phần mềm; Giá trị; Dự án
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lượng giá dự án phần mềm. Kỹ thuật định tính trong lượng giá dự án phần mềm. Bài toán thử nghiệm, chương trình thử nghiệm mô hình lượng giá.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4900
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

132

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297902-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 131,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297902.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.