Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống gợi ý địa điểm du lịch
Authors: Lê Văn Giang
Advisor: Lê Thanh Hương
Keywords: Du lịch; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các hệ gợi ý. Các kỹ thuật gợi ý. Xây dựng hệ thống gợi ý địa điểm du lịch. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4903
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310014-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 112,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310014.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.