Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống camera cảnh báo giám sát
Authors: Trần Danh Tùng
Advisor: Nguyễn Thị Oanh
Keywords: Camera; Xây dựng; Giám sát
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về một số loại camera, nền tảng ONVIF, một số giải pháp đối sánh hình ảnh, lựa chọn giải pháp. Đề xuất giải pháp kiến trúc hệ thống, giải pháp phát hiện sự kiện bất thường. Phan tích thiết kế hệ thống. Cài đặt và thử nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4904
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310018-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 118,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310018.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,84 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.