Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật mã hóa và nén tín hiệu âm thanh ứng dụng trong truyền hình số
Authors: Nguyễn Thị Liên
Advisor: Phạm Văn Bình
Keywords: Truyền hình số; Âm thanh; Mã hóa
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về âm thanh, tín hiệu âm thanh tương tự, âm thanh số, xu hướng số hóa các chương trình truyền hình trên thế giới. Kỹ thuật mã hóa và nén âm thanh. Kỹ thuật mã hóa âm thanh MP3 và AAC. Đánh giá kết quả kỹ thuật mã hóa MP3 và ACC.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4905
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310050-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 240,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310050.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,83 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.