Thông tin tài liệu


Title: Phát hiện xâm nhập, các dang tấn công, mã độc, sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu
Authors: Hà Minh Đức
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: An toàn dữ liệu; Kỹ thuật; Bảo vệ
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu hệ thống phát hiện xâm nhập IDS, các dạng tấn công mã độc. Khai phá dữ liệu và các kỹ thuật phân cụm. Phương pháp phát hiện xâm nhập, sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4907
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310266-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 252,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310266.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.