Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng trích rút thông tin vào xây dựng hệ thống hỏi đáp từ tập dữ liệu dạng văn bản
Authors: Hoàng Thị Thu Hiền
Advisor: Lê Thanh Hương
Keywords: Dữ liệu; Ứng dụng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hệ thống hỏi đáp tự động. Nghiên cứu các kỹ thuật phân tích câu hỏi theo ngôn ngữ tự nhiên. Nghiên cứu các kỹ thuật trích rút thông tin dựa trên quan hệ ngữ nghĩa. Thực nghiệm xây dựng hệ thống hỏi đáp phòng và chữa bệnh ở trẻ em.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4913
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310312.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310312-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 288,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.