Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng bộ giải điều chế cho tín hiệu điều chế pha
Authors: Lê Xuân Hoàng
Advisor: Đặng Văn Chuyết
Keywords: Phần mềm; Điều chế
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan truyền thông số. Kỹ thuật điều chế và giải điều chế pha. Cài đặt bộ giải điều chế trên phần mềm ứng dụng
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4914
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310314-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 115,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310314.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,02 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.