Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thuật toán tìm đường bao phủ một nhóm robot di động
Authors: Nguyễn Thùy Linh
Advisor: Ngô Lam Trung
Keywords: Robot; Thuật toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu một số khái niệm robot dịch vụ, các phương pháp giải quyết và các công cụ tiếp cận bài toán bao phủ. Phương pháp giải quyết bài toán bao phủ. Lý thuyết và phát triển thuật toán MSTC. Cài đặt và thử nghiệm các thuật toán MSTC.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4915
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

119

VIEWS & DOWNLOAD

174

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310316-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 87,89 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310316.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,37 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.