Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mạng nơ ron nhân tạo và ứng dụng vào dự báo lạm phát
Authors: Trần Thị Hà
Advisor: Nguyễn Thị Thu Hà
Keywords: Lạm phát; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dự báo, các phương pháp sử dụng trong dự báo kinh tế, phương pháp đánh giá dự báo. Ứng dụng mạng nơ ron trong dự báo lạm phát kinh tế. Phát triển ứng dụng mạng nơ ron trong dự báo lạm phát kinh tế.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4917
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310341-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 215,31 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310341.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.