Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kỹ thuật tóm tắt quan điểm từ dữ liệu Twitte
Authors: Đinh Khánh Linh
Advisor: Lê Thanh Hương
Keywords: Dữ liệu; Ứng dụng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về bài toán phân tích quan điểm trên mạng xã hội Twitter. Cơ sở lý thuyết áp dụng độ tương đồng cho bài toán tóm tắt quan điểm về thực thể trên mạng xã hội Twitter...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4919
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310371-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 141,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310371.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.