Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống gợi ý
Authors: Dương Xuân Phúc
Advisor: Đinh Viết Sang
Keywords: Dữ liệu; Luận văn
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống gợi ý. cơ sở lý thuyết về ma trận, về học máy. Các kĩ thuật áp dụng trong hệ gợi ý. Các mô hình gợi ý. Thử nghiệm các mô hình gợi ý.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4920
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

269

VIEWS & DOWNLOAD

232

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310379-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 154,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310379.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.