Thông tin tài liệu


Title: Một số kỹ thuật kiểm thử hướng mô hình áp dụng cho phát triển các ứng dụng web
Authors: Nguyễn Phương Trang
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Website; Ứng dụng; Mô hình
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kiểm thử phần mềm. Nghiên cứu về kiểm thử hướng mô hình. Áp dụng thử nghiệm cho ứng dụng web hệ thống dashboard kỹ thuật.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4923
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 2310398.pdf
    Restricted Access
  • Size : 40,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310398-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,2 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.